Mar. 11th, 2013

tighphanguir: (CatGaelach)


Dóchas linn Naomh Pádraig, Aspal mór na hÉireann,

Ainm oirearc gléigeal, solas mór an tsaoil é.
D'fhill le soiscéal grá dúinn d'ainneoin blianta i ngéibheann.
Grá mar Mhac na páirte, d'fhuascail cách an daorbhruid.

Sléibhte, gleannta máighe, 's bailte móra na hÉireann,
Ghlan se iad go deo dúinn, míle glóir dár naomh dhil.
Iarrmaid ort, a Phádraig, guí orainne Gaela,

Dia linn ló 'gus oíche 's Pádraig Aspal Éireann.


Надежда наша — святой Патрик, великий апостол Ирландии,

Имя блистающее, превосходное, свет великий мiру.
Возвратил Евангелием любовь людям, несмотря на годы в заключении,
Любовь как [у] Сына возлюбленного, спас каждого пленного раба.

Холмы, ровные долины, большие города Ирландии —
Очистил он их навеки для людей, тысяча прославлений пресветлому святому.
Просим тебя, Патрик, молиться за нас, ирландцев,

[Да будет] Бог с нами днём и ночью, и Патрик апостол Ирландский.

Profile

tighphanguir: (Default)
Alexey Paponov

April 2013

S M T W T F S
 123 456
78 910111213
14151617181920
212223242526 27
282930    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 18th, 2017 10:13 pm
Powered by Dreamwidth Studios